Lennartsfors Sågverk & Järnhästen

Järnhästen har de flesta hört talas om. En pålitlig och säker hjälp i skogen, vare sig det handlar om att dra fram ved, timmer eller kanske älg.

Hjulhästen är en annan av våra produkter. En perfekt skotare, lagom i storlek och lätt att använda.

Sågverken är sedan länge en uppskattad produkt som Lennartsfors tillverkar... för mer info om Lennartsfors produkter, följ denna länk!